(Damjan Pančur / Leon Oblak / Damjan Pančur)
Neža in Damjan Pančur

    

drugačna je kot jaz
za njo je dolga, dolga pot
oblečena je v prah
oči ji skriva strah
 
drugačen je kot jaz
prišel je od drugod
obupan je in strt
v praznino je zazrt
 
     pomagaj, Gospod
     da v njem zagledam tvoj obraz
     saj ti si povsod, Gospod
 
          to so Božji otroci, ki v stiskah živijo
          naše sestre in bratje, ki trpijo
          to so brezdomci, ki ne vedo ne kod ne kam
          naj v njih tebe, Jezus, prepoznam
 
drugačni so kot jaz
obsojeni na mraz
navajeni krivic
noči bodečih žic
 
     pomagaj, Gospod
     da v njih zagledam tvoj obraz
     saj ti si povsod, Gospod
 
          to so Božji otroci, ki v stiskah živijo
          naše sestre in bratje, ki trpijo
          to so brezdomci, ki ne vedo ne kod ne kam
          naj v njih tebe, Jezus, prepoznam
 
     pomagaj, Gospod
     da v njih zagledam tvoj obraz
     saj ti si povsod, Gospod

 

 

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.