BIOGRAFIJA
 

~ rojen sem bil 17. julija 1966 v Šempetru pri Novi Gorici ~ otroštvo in mladost sem preživel v Tolminu, kjer sem obiskoval osnovno šolo ~ po končani gimnaziji v Idriji sem odšel na obvezno 15-mesečno služenje vojaškega roka v JLA ~ leta 1986 sem se vpisal na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani ~ leta 1992 sem diplomiral, leta 1995 magistriral, leta 1998 doktoriral, leta 2001 sem bil izvoljen za visokošolskega učitelja z nazivom »docent«, leta 2008 za visokošolskega učitelja z nazivom »izredni profesor«, leta 2017 pa za visokošolskega učitelja z nazivom »redni profesor«, kar je najvišji akademski naziv ~ zaposlen sem kot predavatelj na Biotehniški fakulteti, habilitiran za področje »Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri« ~ od leta 2006 sem predstojnik Katedre za management in ekonomiko lesnih podjetij na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ~ moja znanstvena in strokovna bibliografija obsega več kot štiristo enot ~ z ženo Tanjo, s katero sem poročen 30 let, imam dva sinova ~ če bi me danes kdo vprašal, na kaj sem bolj ponosen: na doktorat, profesuro in uspešno akademsko kariero ali na zmage, nagrade in druge glasbene uspehe ter štiri, pri bralcih odlično sprejete pesniške zbirke, bi bil odgovor zelo enostaven: na svojo družino - ženo in oba sinova ~

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.