(Antonio M. Borges / Antonio M. Borges, Leon Oblak / Dominik Krt)
MePZ Sveti Jurij Stari trg pri Ložu

 

     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.     
 
Ti naroda mati, ti polna dobrote,
v hiteči ljubezni prehodiš vse ceste.
Odpiraš vsa vrata, odpiraš vsa srca,
ti milosti polna, nosiš blagor in mir.          
 
     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.     
 
Prihajaš s svetišča in dom nam podarjaš.
Že tvoja prisotnost življenja spreminja.
Ti romarska mati apostole ustvarjaš,
budiš hrepenenje, da bili bi kot ti.
 
     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.     
 
V edinosti z Bogom, mu vedno pomagaš,
ljudem pa izprosiš rešitev in milost.
On vodo spreminja v vino ljubezni 
in ti nam svetuješ: poslušájte ga vsi.
 
     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.    
 
V veselju in stiskah, že danes in jutri
moliti, prositi, živeti pobožno.
V zavezi ljubezni je moč blagoslova
v svetišča spreminjaš domovanja ljudi.
  
     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.    
 
Ti upanje daješ, ti vero krepiš nam,
pomagaš ljubiti, učiš odpustiti.
A nova naj doba pripada le Njemu
služili mu bomo kot svetuješ nam ti.
 
     Marija, pozdravljena romarska mati!
     Njega prinašaš nam, v Njem je življenje
     On je naš mir, naša luč, naša pot.
     Kjer s tabo je On je svetloba povsod.    

 

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.