(Bor Zuljan / Leon Oblak / Bor Zuljan)
Gianni Rijavec


taj zrak kroz mrak opet mi crta tvoj trag
i strah, k'o dah dolazi tu, na moj prag

     zatvaram vrata, uzalud
     zaludan trud
     znam, sad znam
     pod ovim nebom sam sam

     kad lavina krene
     kad prošlost i senke uđu u mene

          kroz nemir i strast noć uzima vlast
          ja sam na dlanu sudbine
          a bol, kap po kap, se skuplja u slap
          kroz vatru i sjaj, maštom u raj
          sa druge strane istine
          ja zatvaram krug, jer bol je moj drug

          otkad te nema kiša se sprema

bez sna, do dna, padam na rub sećanja

     kad lavina krene
     kad prošlost i senke uđu u mene

          kroz nemir i strast noć uzima vlast
          ja sam na dlanu sudbine
          a bol, kap po kap, se skuplja u slap
          kroz vatru i sjaj, maštom u raj
          sa druge strane istine
          ja zatvaram krug, jer bol je moj drug

          otkad te nema, dan k'o da drema, drema
 

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.