(Leon Oblak / Leon Oblak / Bor Zuljan)
Johnny Bravo

 

butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
 
eni levo, drugi desno
s figo v žepu, smrtno resno
nikdar ne zmanjka jim idej
samo da cirkus gre naprej
 
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, polet v vakuum, potem pa, kar bo
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, ma, butn, butn, potem pa, kar bo
     malo časa je ostalo, iščemo primerno skalo
 
butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
 
eni zgoraj, drugi spodaj
za nas prepozno, za njih prezgodaj
mrzla voda, trda skorja
polni smo črnega humorja
 
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, polet v vakuum, potem pa, kar bo
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, ma, butn, butn, potem pa, kar bo
     malo časa je ostalo, iščemo primerno skalo
 
          od oseke pa do plime
          od poletja pa do zime
          brez obsodbe, vedno krivi
          hvala Bogu, da smo živi
 
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, polet v vakuum, potem pa, kar bo
     o, o, o, nad nami zemlja, pod nami nebo
     o, o, o, ma, butn, butn, potem pa, kar bo
     malo časa je ostalo, iščemo primerno skalo

butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
butn, butn, aj, aj, aj, butn..., butn!!!
butn, butn..., butn!!!

 

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.