(Marino Legovič / Leon Oblak / Marino Legovič, Matic Marentič)
Matic Marentič

 
ena nula pet
najin tajni znak
moja misel spet
plava skozi mrak
 
     ista želja in stisnjena palca
     ko se na uri prekrijeta kazalca
 
          ljubezen spet ima ime, ljubezen si ti
          čas riše novo pot, od tod do večnosti
          v smešno igro ujet ustavljam najin svet
          točno ob enih nula pet
 
ena nula pet
kot skrivnosten znak
zopet brez besed
diham najin zrak
 
     nov scenarij za ista igralca
     ko se pri enki prekrijeta kazalca
 
          ljubezen spet ima ime, ljubezen si ti
          čas riše novo pot, od tod do večnosti
          v smešno igro ujet ustavljam najin svet
          točno ob enih nula pet
 
               hrepenenje telepatsko preskoči
               ob »mrtvi uri«, pet čez eno ponoči
 
          ljubezen spet ima ime, ljubezen si ti
          čas riše novo pot, od tod do večnosti
          v smešno igro ujet ustavljam najin svet
          točno ob enih nula pet

 

 

Copyright © 2003 Edi Kranjc, Graphic design LK Design.